https://www.icarevietnam.com/
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,329,376
Hôm nay: 509
Số người đang online: 48
Cập nhật: 23/04/2012
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quí II năm 2012
Ngày 20/4/2012, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quí II/2012 của ngành.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đương Bắc phó Giám đốc Sở  đã thông qua báo cáo kết quả công tác quí I/2012. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật của ngành VHTT&DL đã làm được trong quí I, trong đó nổi bật là việc Sở đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh  tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh (1997-2012); Phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thị xã, thành phố và Hội khỏe tỉnh Bắc Ninh 2012...Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong việc tổ chức một số mặt hoạt động như: còn có biểu hiện chủ quan trong quản lý di tích và lễ hội ở cấp cơ sở, vẫn còn hiện tượng vi phạm về pháp luật trong quản lý di tích ở một số địa phương, một số hiện tượng bày bán văn hóa phẩm trái phép, hoạt động mê tín dị đoan còn diễn ra ở một số lễ hội...
Về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quí II/2012, thay mặt cho lãnh đạo Sở VHTT&DL Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tiếp thu những ý kiến đóng góp tham luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời thông qua hội nghị một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong quí II/2012, cụ thể như sau:
1. Công tác quản lý nhà nước:
- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
- Chỉ đạo hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng khu lưu niệm và tổ chức thành công các hoạt kỷ niệm 15 tái lập tỉnh, kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2012).
- Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc; chuẩn bị tốt chương trình giao lưu Bắc Ninh – Hà Tĩnh.
- Triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2012; kiểm kê tranh dân gian Đông Hồ; triển khai tư liệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Dân ca Quan họ Bắc Ninh, phần nghệ nhân và lời ca; triển khai tổ chức Hội thảo khoa học quy mô cấp tỉnh bến Bình Than – Bãi Nguyệt Bàn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên – Mông thế kỷ thứ XIII.
- Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gia đoạn 2011-2015; xây dựng đề án Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; triển khai xây dựng quy hoạch chiến lược gia đình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 - Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh; tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; chỉ đạo và tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia, quốc tế tại tỉnh, đặc biệt về việc đăng cái tổ chức giải Bóng chuyền quốc tế LienVietBank 2012. Tăng cường đầu tư phát triển thêm một số môn thể thao mà Bắc Ninh có ưu thế, chuẩn bị tốt lực lượng VĐV cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định.
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.
- Tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; tổ chức lớp nghiệp vụ du lịch cho các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn; tập trung cao cho công tác quảng bá du lịch, xây dựng tuyến du lịch dọc hai bên bở sông Đuống; nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bản tỉnh, tiếp tục củng cố, quảng bá tour du lịch cộng động: làng gốm Phù Lãng – chùa Bút Tháp – làng Diềm.
- Chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức tốt 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 6,16).
- Ổn định tổ chức, bổ nhiệm vụ lãnh đạo đối với một số đơn vị thuộc Sở như: Trường Trung cấp VH,NT&DL, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, Thư viện Tỉnh; tổ chức công bố và ra mắt Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh.
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, tiếp tục triển khai đề án tu bổ, tôn tạo di tích “Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đình Dương Lôi, đền thờ Cao Lỗ Vương, tổ chức công bố quy hoạch Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương; tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “ Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng các chương trình du lịch nhằm khai thác phát huy giá trị văn hóa truyền thống tỉnh Bắc Ninh”.
- Tổng hộp, hoàn thiện quyết toán năm 2011, hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự toán kinh phí năm 2012, quyết định bổ sung kinh phí cho các đơn vị thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và tuyên truyền Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động Hồ Chí Minh.
2. Các hoạt động sự nghiệp.
- Tập trung cao độ tuyên truyền Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương lao động Hồ Chí Minh; tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là nghị quyết TW 4( khóa XI), kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5, Ngày sinh của Bác 19/5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2012), tháng phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ, trưng bày giới thiệu sách, triển lãm ảnh, chiếu phim chuyên đề...
- Tiếp tục triển khai xây dựng đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB Quan họ, tổ chức tập huấn cán bộ cho các CLB, mở các lớp dạy hát dân ca Quan họ Bắc Ninh; nghiên cứu sưu tầm các đề tài: “dân ca Quan họ và Truyện Kiều”, “Tục  thờ nữ thần ở vùng Quan họ”, “Tìm hiểu tính di bản trong lời ca Quan họ”.
- Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: kiểm tra, đánh giá chất lượng chương trình ôn luyện hát dân ca Quan họ truyền thống, chất lượng chuyên môn của diễn viên; tổ chức dàn dựng chương trình kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
- Hoạt động đào tạo: duy trì công tác giảng các lớp học sinh hệ trung cấp chính quy, các lớp liên kết đào tạo, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ các khoa, phòng; hoàn thiện chương trình khung dạy hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trong hệ thống giáo dục phổ thông; chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 1012-2013.
- Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng: tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị thông qua các buổi chiếu phim; tổ chức 200 buổi chiếu phim (45 buổi tại Rạp, 155 buổi lưu động).
- Hoạt động Thư viện; duy trì công tác phục vụ bạn đọc và cấp đổi thẻ thường xuyên; biên soạn và phát hành thư mục chuyên đề, tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam  30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; tổ chức tốt “Ngày hội đọc sách tỉnh Bắc Ninh” lần thứ I.
- Hoạt động bảo tồn di tích: tiếp tục triển khai đề án “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Di tích tỉnh”, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý di tích cấp cơ sở, thống kê di tích lịch sử; tiếp tục phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khu di tích chùa Dạm theo kế hoạch; phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Mỹ thuật TW tổ chức trưng bày tại khu lưu niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
- Hoạt động TDTT quần chúng: chủ động phối hợp với các địa phương; ngành tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng trong các đối tượng, trên địa bàn; phối hợp với ngành GD-ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII, khu vực 2 tại Bắc Ninh; thành lập Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công giải Bóng chuyền quốc tế LienVietBank tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.
- Thể thao thành tích cao: duy trì tổ công tác quản lý, tổ chức huấn luyện các đội tuyển tỉnh; thành lập các đoàn VĐV tổ chức tập huấn, tham gia thi đấu  các giải thể thao quốc gia: Boxing, Cầu long, Cờ vua, Karatedo, Vật, Đấu kiếm. Tổ chức phát thưởng cho HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2011 theo quyết định của UBND tỉnh.
- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ chính trị ở địa phương và tham gia các hoạt động tập trung của tỉnh; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bản.
Top