duc dong dai baiduc dong dai baiduc dong dai baihut be phot bac ninhhut be phot bac ninhhut be phot tai bac ninhdich vu hut be phot bac ninhhut be phot bac gianghut be phot bac gianghut be phot tai bac giangmua ban nha dat bac ninh
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Cập nhật: 04/01/2012
Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh
I. Vị trí, chức năng:
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật; nguồn nhân lực ở trình độ Trung cấp và trình độ thấp hơn về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về hoạt động giáo dục, đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 Địa điểm làm việc của Trường: Tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển  giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường Trung cấp của Nhà nước trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp và thấp hơn trong các lĩnh vực: âm nhạc, mỹ thuật, dân ca Quan  họ Bắc Ninh, sân khấu, nghiệp vụ văn hóa và văn hóa du lịch theo phương thức chính quy và không chính quy; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài văn hóa nghệ thuật; bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và nhu cầu của xã hội.
 3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đối với các chuyên ngành Trường được phép đào tạo  trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình các môn học thuộc các chuyên ngành được phép đào tạo;
 4. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu hàng năm được duyệt; tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.
 5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành về văn hóa, nghệ thuật và du lịch được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 6. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Xây dựng trang thông tin điện tử (Website) riêng, quản lý và cung cấp các nguồn thông tin về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; các chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch và phương thức tuyển sinh mới hàng năm; tham qia vào hệ thống thông tin chúng của ngành giáo dục và các cơ quan có liên quan.
 7. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ du lịch để từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo.
 8. Tổ chức thực hành biểu diễn phục vụ công tác đào tạo.
 9. Tổng kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuân thủ sự kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 10. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm khoa học chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, du lịch; tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo quy định của pháp luật.
 11. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 12. Quản lý, sử dụng, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.
 13. Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch.
 14. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp và các nhiệm vụ khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và cơ quan có thẩm quyền giao.
Top
Video clip
Khách đến chơi nhà
Tiện ích
Thời tiết
  • Sơn La
  • Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Vinh
  • Đà Nẵng
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • TP HCM
Tỷ giá
 
Giá vàng
 

bạt phủ xe ô tô

may chan doan

máy đọc lỗi ô tô

vệ sinh kim phun xăng điện tử

máy quét lỗi ô tô

lap dat may tinh van phong game net wifi tplink gia re ,linh phu kien may tinh. ,ban buon ban le linh phu kien may tinh ,may tinh de ban gia re ,Game Net bootrom ,thiet bi mang van phong , Camera giam sat ,linh kien may tinh ,phu kien may tinh ,Laptop - linh kien , phu kien , bo chuyen day tin hieu , thiet bi luu tru phu kien ,thiet bi phu kien