https://www.icarevietnam.com/
Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,329,302
Hôm nay: 435
Số người đang online: 11
Ngày 22/11/2013 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. Tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 phòng (Phòng Hành chính -Tổng hợp, phòng Thông tin và Hướng dẫn du lịch, phòng Xúc tiến Đầu tư và Thị trường).